کارگاه تربیت مربی عارفان توس


۱۲ شهریور ۱۴۰۱ / ۱۸:۰۱:۵۶
۲۱۲


#کارگاه_تربیت_مربی به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

#کارگاه_تربیت_مربی
📌سرفصل های دوره
✅آموزش مهارت های تدریس
✅آموزش سبک تدریس پروژه محور
✅آموزش تدریس اکتشافی و گیمی فیکیشن
✅آموزش تفکر نقاد
✅آموزش مهارت ها و نگرش ها
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.