خبر مهم به سامانه خوش آمدید
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۳

اخبار مجتمع مقطع

بیشتر

جشن تکلیف
۱۲۷
۰
۰
پارسال
رویدادهای مدرسه

جشن تکلیف

پروژه پله پله تا بندگی  برای آمادگی دانش آموزان پایه سوم با جشن تکلیف و عبادت  از ابتدا

دیگر مطالب ویژه مقطع

بیشتر

دختران