پروژه پله پله تا بندگی

جشن تکلیف


۲۸ بهمن ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۱۳
۱۰۱


پروژه پله پله تا بندگی  برای آمادگی دانش آموزان پایه سوم با جشن تکلیف و عبادت  از ابتدای سال با طرح درس های مختلف آغاز می شود و در طول بازه یک هفته تا ده روز بازه اجرایی پروژه می باشد 

پروژه پله پله تا بندگی 

برای آمادگی دانش آموزان پایه سوم با جشن تکلیف و عبادت  از ابتدای سال با طرح درس های مختلف آغاز می شود و در طول بازه یک هفته تا ده روز بازه اجرایی پروژه می باشد 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.