محتوای درسی

دانش زبانی-مفعول

آموزش‌های غول غولک

پایه چهارم


خلاصه :

آموزش دانش زبانی همیشه دغدغه‌ای در درس فارسی است استفاده از فایلهای جذاب میتواند این کار را تسریع و تسهیل کند .

آموزش دانش  زبانی برای آموزش جمله نویسی و در نهایت بند نویسی و انشا نویسی بسیار مهم است .

پس بهتر است از روش‌های متعدد برای آموزش و تثبیت این آموزش استفاده کرد .

در این عنوان با تثبیت آموزش مفعول همراه هم خواهیم بود .

پیارسال
خیلی با حال بود 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

ممنون 🌺🌺🌺🌺

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران