نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برای فرزندان

اولین وبینار آموزش خانواده


۱۰ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۱۰
۲۲۱
۰


اولین وبینار رایگان آموزش خانواده با موضوع  نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برای فرزندان  در دبستان عارفان برگزار گردید.

اولین وبینار رایگان آموزش خانواده با موضوع 

نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برای فرزندان 

در دبستان عارفان برگزار گردید.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.