با حضور داوران مطرح و متخصص

اولین جشنواره محققان قرآنی


۱۳ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۱:۵۲
۴۱۳


اولین جشنواره محققان قرآنی در دبستان عارفان توس در دو مرحله برگزار گردید. مرحله اول از ۶۸ کار برتر ۱۸ کار برگزیده انتخاب گردید و در نهایت به ۸نفر برتر جوایز ویژه داده شد .  

اولین جشنواره محققان قرآنی در دبستان عارفان توس در دو مرحله برگزار گردید. مرحله اول از ۶۸ کار برتر ۱۸ کار برگزیده انتخاب گردید و در نهایت به ۸نفر برتر جوایز ویژه داده شد .

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.