با حضور استاد کشاورز با موضوع فرزند پروری بدون کنترلگری

پنجمین دوره از سلسله جلسات آموزش خانواده در دبستان عارفان


۰۱ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹:۰۱:۱۵
۵۹
۰


پنجمین دوره از سلسله جلسات آموزش خانواده در دبستان عارفان با موضوع فرند پروری بدون کنترلگری (تاثیر روابط والدین بر تربیت فرزند )

پنجمین دوره از سلسله جلسات آموزش خانواده در دبستان عارفان با موضوع فرند پروری بدون کنترلگری (تاثیر روابط والدین بر تربیت فرزند ) با حضور استاد کشاورز 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.