رویدادهای مدرسه

پایه سوم دبستان عارفان

پروژه آش آشتی کنان


خلاصه :

اهداف پروژه : شناخت هرم غذایی و کاربرد آن  شناخت کسر و...    

اهداف پروژه : 1- شناخت هرم غذایی و کاربرد آن 

2- شناخت کسر و کاربرد آن مخصوصاً در آشپزی مثلاً پختن آش

3-آشنایی با متن های کودکان در غالب کتاب داستان های مفید و مطالعه همگانی در کلاس( استفاده از کتاب آش آشتی کنان کلر ژوبرت )

4- بحث گروهی در مورد شیوه های منع کدورت و داشتن ارتباط پایا و مانا در جمع و روابط عاقلانه و رفع موانع به عنوان مثال دورهمی های قدیمی و خوردن آش آشتی کنان 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران