پایه پنجم

جشنواره سالاد


۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۰:۰۱:۴۲
۱۳۸


اهداف آموزشی  اندازه گیری دقیق مواد  انجام محاسبات دقیق  کارگروهی 

اهداف آموزشی 

اندازه گیری دقیق مواد 

انجام محاسبات دقیق 

کارگروهی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.