آموزش

پایه پنجم

جشنواره سالاد


خلاصه :

اهداف آموزشی  اندازه گیری دقیق مواد  انجام محاسبات دقیق  کارگروهی 

اهداف آموزشی 

اندازه گیری دقیق مواد 

انجام محاسبات دقیق 

کارگروهی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۳۶۲ ۱
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه

دختران