طرح تلفیق دروس و ایجاد رابطه طولی و عرضی مناسب بین دروس و قرآن

جشنواره محققان قرآنی


۰۱ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۲:۰۱:۱۵
۱۷۲


تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن تلفیق دروس کتب آموزشی با درس قرآن وایجاد ارتباط طولی و عرضی با آن تقویت روحیه و مهارت پژوهشی در قرآن از سنین پایین آموزشی  

تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن

  • تلفیق دروس کتب آموزشی با درس قرآن وایجاد ارتباط طولی و عرضی با آن
  • تقویت روحیه و مهارت پژوهشی در قرآن از سنین پایین آموزشی
  • زمینه تحقیق و پژوهش
  • تقویت میل به یادگیری در دانش آموزان(ماهیت هیجانی و اکتشافی)
  • توجه به قانونمندی و نظم در طبیعت و پی بردن به وجود خالق
  • تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن
  • تلفیق دروس کتب آموزشی با درس قران و ارتباط طولی و عرضی با آن
  • تقویت روحیه و مهارت پژوهشی از سنین پائین
     

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.