دوره‌ها و برنامه‌ها

چهارمین وبینار آموزش خانواده

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
رایگان

پنجمین دوره از سلسله جلسات آموزش خانواده در دبستان عارفان

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۶:۳۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

دوره تربیت مربی عارفان توس

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۰ تومان

اولین وبینار آموزش خانواده

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

دومین وبینار آموزش خانواده

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

دختران